Werkzaamheden woonrijp maken

20-06-2019 Binnenkort wordt een gedeelte van de woonwijk Mannee ‘woonrijp’ gemaakt. Dit wil zeggen dat de definitieve inrichting, inclusief het verlichtingsplan, wordt gerealiseerd. De eerste werkzaamheden starten op maandag 24 juni.

Het aanbrengen van de definitieve verlichting geldt voor de gehele wijk. De werkzaamheden voor het woonrijp maken beperken zich in deze fase tot de straten; ’t Jagertje, Negen Gemeten,  Acht Gemeten , Zilveren Schoe, Wegelinkmeedt, Land van Jakes en Blauwe Schoe.

Werkzaamheden
De komende maanden wordt de definitieve inrichting gerealiseerd. In de straten ‘t Jagertje, Negen gemeten en Acht Gemeten wordt de straat voorzien van een nieuwe laag asfalt, worden watervoerende goten aangebracht, het groenstrookje  t.b.v. de haag beplanting en worden rabbatstroken (parkeerstroken) aangelegd. In de overige  genoemde straten is de definitieve inrichting al gerealiseerd . Hier wordt de asfaltdeklaag aangebracht en het straatwerk herstraat, inclusief parkeermarkering. Tijdens het woonrijp maken wordt ook de definitieve straatverlichting Oost en straatverlichting West geplaatst.  

 De werkzaamheden worden, in opdracht van de gemeente Goes, uitgevoerd door aannemingsbedrijf Van Sabben. De normale werktijden van de aannemer zijn van maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 16.30 uur. Incidenteel kan er ook gewerkt worden van 7.00 tot 20.00 uur en op zaterdag.
 Vanaf maandag 24 juni starten de werkzaamheden aan ’t Jagertje.Wanneer de werkzaamheden bij u voor de deur plaatsvinden wordt u op de hoogte gesteld middels een brief van de aannemer. Eind oktober verwachten we dat alle werkzaamheden zijn afgerond.

Overlast
Helaas gaan de werkzaamheden niet zonder overlast, excuses hiervoor. U kunt overlast ondervinden van geluid of door mindere bereikbaarheid van uw pand. Vanwege veiligheidsredenen worden sommige straten geheel of gedeeltelijk afgesloten voor doorgaand verkeer en worden fietsomleidingen ingesteld. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Contactpersonen
Indien er tijdens de werkzaamheden vragen zijn, kunt u contact opnemen met John Mol, uitvoerder van aannemingsbedrijf Van Sabben. Hij is bereikbaar op (06) 53 78 50 59. U kunt ook contact opnemen met Kristan Geelhoed, toezichthouder namens de gemeente Goes. Hij is bereikbaar via telefoonnummer (06) 30 32 41 21.


U vind hier de tekeningen voor het woonrijp maken van Mannee Zuidoost 1 en Zuidoost 2. Kleine wijzigingen kunnen nog worden doorgevoerd, er kunnen geen rechten aan de tekeningen worden ontleend.

Ontwerp & realisatie: Nilsson