Parkeren in Mannee

23-04-2019 Waar wel en waar niet parkeren in Mannee?

Geachte heer/mevrouw,


De uitgifte en het bebouwen van de laatste kavels in Mannee vordert. In het deelgebied ten zuiden van Land van Straub en Acht en Negen Gemeten is de ruwbouw van de woningen gereed. Dit voorjaar starten we daar  met de aanleg van definitieve verharding. De rest van de wijk volgt zodra ook op de laatste kavels de ruwbouw gereed is.

In de informatiebrochure voor kopers op de website www.mannee.info is te lezen dat de totale maximale breedte van uw uitrit en de aansluiting van uw voetpad (al dan niet gecombineerd) 6.20 m bedraagt. Deze maximale maat is gesteld om in de rabatstrook aangrenzend aan de rijbaan voldoende parkeerruimte te behouden.

Parkeren mag in Mannee alleen op eigen terrein, in de vakken of parkeerstroken. Het parkeren in de parkeerstroken is met name bedoeld voor bezoekers en bewoners die niet over eigen parkeergelegenheid  hoeven te beschikken.

In de parkeerstroken wordt  aangegeven  waar de uitrit of aansluiting op het pad naar de woning is, zodat duidelijk is dat daar niet geparkeerd mag worden. Indien nodig zal onze opzichter met u overleggen waar  de zone(s) van maximaal 6.20 m voor uw inrit en toegang naar de voordeur komt te liggen. Nadere informatie via de heer K. van Belzen (0113) 249 704 of c.van.belzen@goes.nl

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Ontwerp & realisatie: Nilsson