Baggerwerkzaamheden Karremansweidjes

09-03-2020 Vanaf half maart start de firma Zandee met baggerwerkzaamheden bij de Karremansweidjes. Het waterpeil is nu zo'n 70 cm, de beoogde diepte wordt 1.10 cm. Zie voor meer informatie bijgevoegde brief.

 

Afdeling Openbare Ruimte 

Uw contactpersoon
Joachim Koutstaal

Doorkiesnummer
(06) 123 35 021

Onderwerp
Baggeren watergang Karremansweidjes

Datum
5 maart 2020

 
Beste heer / mevrouw,

Binnenkort zijn er werkzaamheden aan de watergangen achter de oneven woningen aan de Karremansweidjes. In deze brief vertellen we u wat we gaan doen, waarom en wanneer.

Wat gaan we doen?
De gemiddelde waterdiepte in de watergang is 70 cm, de gewenste (bedoelde) diepte is 110 cm. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er grond / bagger uit alle vier de watergangen gehaald.
Deze specie voert aannemer Zandee uit Kloetinge af via de gazonstroken tussen de woningen (zie onderstaande foto). We leggen rijplaten neer om het gras te beschermen.
De specie gaat naar een stuk akkerland aan de Hoge Meet.

Wanneer zijn de werkzaamheden?
Vanaf half maart start Zandee met de werkzaamheden. De specifieke datum hangt af van de weersomstandigheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden ongeveer een maand.
Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 17.00 uur. Gedurende de werkzaamheden kan overlast ontstaan. We doen er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.

Parkeren
We vragen u vriendelijk om tijdens de werkzaamheden de rijbaan zo vel mogelijk vrij te houden, voor het transport van de specie.
Tijdens de werkzaamheden wordt de weg schoon en begaanbaar gehouden.

Heeft u vragen?
Voor vragen, opmerkingen of meldingen kunt u contact opnemen met toezichthouder J. Koutstaal, op 06 123 35 021 of via j.koutstaal@goes.nl.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Goes,
namens hen,


ing. M. Otte
hoofd Gemeentelijk Ingenieursbureau

 

 

 

Ontwerp & realisatie: Nilsson