Erfpacht in Mannee

Om de woningmarkt een handje te helpen heeft het college van de gemeente Goes in november 2013 besloten om een gemoderniseerde vorm van erfpacht mogelijk te maken voor woningkavels. In maart 2014 heeft het college besloten erfpacht ook voor bedrijfskavels aan te bieden. Hiermee moet het voor particulieren en bedrijven gemakkelijker worden om een woning- of bedrijfskavel in gebruik te nemen.

Hieronder een rekenvoorbeeld voor een bouwkavel van een rijenwoning gebouwd door een ontwikkelaar. Het uitgangspunt is een afgeronde grondprijs van € 40.000,- excl btw. Bij een erfpachtspercentage van 3,5% komt de jaarlijkse canonvergoeding voor de erfpachter op € 1.400,- bruto per jaar ofwel € 117,- per maand. Deze canon is volledig aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting. De gemeente sluit hiervoor een eeuwig durend recht van erfpacht met de bewoner. De ontwikkelaar laat de woning bouwen. Voordeel is daarbij dat de klant niet de grondprijs, zijnde € 40.000 hoeft te betalen, maar alleen een vergoeding voor het gebruik hiervan. Natuurlijk wordt de woning wel het eigendom van de klant. Op deze wijze kan de ontwikkelaar de woningen vanaf € 139.000 vrij op naam aanbieden in de erfpachtvariant. Natuurlijk kan ook een vrije kavel in erfpacht van de gemeente worden verkregen, waarvoor de koper zelf op zoek gaat naar een architect en een aannemer.

Veel belangstelling
Dat op deze manier klanten beter kunnen worden geholpen bleek wel tijdens een door de gemeente georganiseerde verkoopavond in de nieuwe school in Mannee in september 2013 voor woningzoekenden, ontwikkelaars, makelaars, installateurs, bouwers en architecten. Op deze avond kozen twaalf gegadigden via de erfpachtvariant voor een bouwplan van Novaform, waarvoor eerder weinig animo was. Voor alle partijen smaakt dit naar meer.

Later alsnog kopen
Belangrijk punt in de nieuwe erfpachtvoorwaarden in Goes is dat de grondprijs gedurende de gehele looptijd gelijk blijft. Daarbij komt dat elke erfpachter op ieder gewenst moment de grond kan kopen tegen de waarde op het moment van uitgifte. Dat geeft de bewoner zowel als de bank zekerheid. Wil men blijven erfpachten dan kan dat ook. In principe is het eeuwig durende erfpacht. Mensen die nu niet de financiële armslag hebben om een kavel te kopen kunnen dat op het moment dat het hen het beste uitkomt alsnog doen. De jaarlijkse erfpachtcanon stijgt alleen met de consumentenprijsindex. Natuurlijk hoopt de gemeente dat de erfpachters de kavel uiteindelijk een keer gaan kopen. Maar als de gemeente de keuze heeft om grond braak te laten liggen of woningzoekenden een handje te helpen bij het kopen van een woning dan heeft dat laatste in de ogen van ons gemeentebestuur duidelijk de voorkeur, want de gemeente wil investeren in wonen en werken. Nieuwe inwoners zijn van harte welkom.

Voorgeschiedenis
Al weer enkele jaren geleden gaf et college van B &W van de gemeente Goes opdracht om een analyse te maken van de problemen op de woningmarkt en vervolgens te komen met oplossingen. De gemeentelijke medewerkers kwamen tot de conclusie dat er nog steeds belangstelling was voorbouwkavels/nieuwbouw. Eén van oorzaken van de stagnatie was dat mensen hun bestaande woningen niet meer konden verkopen. Woningen stonden veel langer in de verkoop dan voorheen. Dit was reden voor de gemeente om zowel particuliere kopers als markpartijen bouwkavels simpelweg langer kosteloos in optie te geven, waardoor belangstellenden meer tijd hadden om hun oude woning te verkopen. Op deze wijze konden in het bouwplan Mannee honderd woningen worden gebouwd.

Per januari 2013 hebben de banken echter de voorwaarden om geld te lenen aangescherpt. Voortaan moet er vanaf de start van de hypothecaire lening worden afgelost. Bovendien is het leenplafond aangescherpt. Een gedeelte aflossingsvrij lenen was er vanaf dat moment niet meer bij. Al snel bleek dit de doelgroep voor de rijenwoningen vanaf € 189.000 vrij op naam in de problemen te brengen. Vooral jonge mensen die nog maar kort op de arbeidsmarkt zijn kunnen, anders dan voorheen, niet meer het voor de aankoop van een woning benodigde geld bij elkaar krijgen. Hierdoor stagneerde de verkoop van een vervolgplan in Mannee. Medewerkers van de gemeente Goes hebben vervolgens samen met projectontwikkelaar Novaform en makelaardij Faasse & Fermont Makelaardij de moderne variant van erfpacht ontwikkeld, waardoor we verder kunnen met de ontwikkeling van Mannee en Aria.

Ontwerp & realisatie: Nilsson